Houtrot en of houtdeelvervanging

Houtrot kan desastreus zijn voor uw houten kozijnen. Deze aantasting wordt veroorzaakt doordat er gedurende een langere periode teveel vocht in het hout aanwezig is en blijft. Houtrot is herkenbaar door blaarvorming, opzwellende  en zachte ondergrond.

Om verdergaande aantasting te voorkomen is het erg belangrijk dat de aanwezige houtrot vakkundig wordt verwijderd waarna het kozijn kan worden hersteld.

Gewoonlijk betreft het kleine aantastingen maar het komt ook regelmatig voor dat het noodzakelijk is om rigoureus in te grijpen door een deel van het kozijn uit te zagen en te herstellen. Dit wordt omschreven als houtdeelvervanging.

Voordelen:
1. Volledig herstel van de aangetaste ondergrond.
2. Geen verdergaande aantasting dus kostenbesparend
3. Het uiterlijk van uw woning verbetert aanzienlijk en worden toekomstige problemen voorkomen

De aanpak en uitvoering:
De werkzaamheden worden in 4 stappen uitgevoerd, zodat u inzicht krijgt in onze aanpak en uitwerking.

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat en gaat als volgt:
Nadat u contact heeft gemaakt kom ik vrijblijvend langs om uw wensen en eisen te bespreken en u advies te geven zodat er een duidelijk en goed onderbouwde offerte kan worden gemaakt. Daarna heeft u ruim de tijd om te reageren. Wanneer u akkoord gaat met de offerte, wordt er met u een afspraak ingepland om de details en de planning van de uit te voeren werkzaamheden verder te bespreken. Hierdoor kunt u nog aangeven of er wijzigingen of aanvullingen nodig zijn.

Volg Schildersbedrijf Hobra:

Projecten
1. Houtrotreparatie

2. Houtdeelvervanging